Listy sociální práce (zima 2016)

Pro podporu rozvoje našich aktivit napsal náš tým ve spolupráci s PhDr. Pavlou Kodymovou, PhD. z Katedry sociální práce FF UK Praha další článek pro zimní Listy sociální práce.

Časopis, který vyšel 31.12.2016, obsahuje mnoho zajímavých textů. Náš článek naleznete pod názvem:

„ZOOterapie v sociální práci pouze profesionálně, 2.díl“

Děkujeme týmu časopisu za prostor ke sdílení a Dr. Kodymové za spolupráci, která pomáhá.

www.listysp.cz