Vyplňte nám dotazník, který pomůže posunout sociální práci v ČR. Děkujeme.

Dotazníkové šetření na téma

Zvíře pomáhá člověku

aneb

využití léčebného potenciálu zvířat v odborných sociálních službách

Pokud věnujete čas této zprávě, pravděpodobně Vás zaujal titulek, který napovídá o tématu využití pozitivního potenciálu pomoci, podpory a růstu prostřednictvím vztahu zvířat a člověka.

Náš tým má dlouholeté pozitivní zkušenosti v sociální práci, kdy pro poskytování odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace zapojujeme právě zvířata do služeb, které vedou ke zlepšení kvality života našich klientů. Od aktivace a edukace, přes terapie až ke krizové intervenci.

Naše dlouholeté zkušenosti vyústily v úspěšný inovační projekt „Pes asistent – psychosociální rehabilitace.“ Výsledky tohoto projektu potvrdily správný směr a náš tým chce tyto zkušenosti dále rozvíjet.

Nové metody práce plánujeme zpracovat v rámci dalšího inovačního projektu, pro který je třeba získat relevantní data. Proto Vás prosíme o účast na našem dotazníkovém šetření.

Dotazník je určen pro dvě skupiny respondentů:

1. Pro potenciální klienty služby – zejména pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

http://www.survio.com/survey/d/L9S4L5S6X9Y0I6O4B

2. Pro potenciální poskytovatele služby – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

http://www.survio.com/survey/d/P5P6D9K4N7P9T1M7T

(Dotazník je vytvořen na prověřené stránce www.survio.cz. Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz pravděpodobně zobrazí bezpečnostní dotaz, který prosím potvrďte, stránky jsou bezpečné.)

Váš čas pomůže rozvoji sociální práce. Děkujeme.

V případě Vašeho zájmu o další informace, služby, spolupráci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím www.elvahelp.cz

Za Váš čas děkuje tým Elva help z.s.