Podle Elva help, Andrea Tvrdá:

DRUH  HANDICAPU TYP  ASISTENČNÍHO PSA HLAVNÍ  PŮSOBENÍ  PSA
 • postižení zraku
 • vodící pes
 • bezpečně dovede do cíle cesty, vyhne se překážkám,
 • najde vchod a východ, bankomat, zastávku MHD apod.
 • postižení sluchu
 • signální pes
 • upozorní na důležité zvuky /zvuk poplachu, pláč dítěte, zvonek u dveří a telefonu, Skype, sociální internetové sítě…/apod.
 • postižení motoriky
 • balanční pes
 • podporuje narušenou motoriku za chůze a při změnách polohy,
 • doprovází apod.
 • postižení orientace
 • asistenční pes
 • dovede do stanovených cílů, domů,
 • dohledá apod.
 • postižení hybnosti (funkčnosti) dolních končetin
 • asistenční pes
 • kompenzuje handicap, podává předměty, otvírá aj.
 • postižení hybnosti (funkčnosti) horních končetin
 • asistenční pes
 • kompenzuje handicap, podává předměty, otvírá, svléká aj.
 • postižení hybnosti (funkčnosti) kombinované
 • asistenční pes
 • kompenzuje handicap, podává předměty, otvírá, svléká, zvedne hlavu, ruku, nohu klientovi aj.
 • postižení epilepsií
 • signální pes
 • uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc, podá léky
 • postižení diabetem
 • signální pes
 • uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc, podá léky
 • postižení kardiovaskulární
 • signální pes
 • uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc, podá léky
 • postižení alergií
 • signální pes
 • uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc, upozorní na pach látky, která je alergenem pro klienta, podá léky
 • postižení psychosociální (fobie, blokace, úzkosti…)
 • asistenční pes
 • uklidňuje, dovede do cíle, udrží řád, bezpečí – klid, dohledá
 • postižení demencí
  (Alzheimerova choroba atd.)
 • asistenční pes
 • uklidňuje, dovede do cíle, domů, dohledá
 • postižení kombinovaná, anebo takzvaný specifický  projev handicapu
 • asistenční pes
 • kompenzuje handicap,  př. podává předměty, otvírá, doprovází, volá pomoc  aj.
 • má individuální skladbu dovedností
 • Autismus
 • asistenční pes
 • uklidňuje, dohledá, motivuje, doprovází, informuje okolí,
 • zprostředkuje komunikaci s autistou,
 • bezpečně zastaví

 

Rozbor způsobu podpory psů-asistentů, kteří primárně poskytují podporu emociální stability:

PORUCHA PŘÍZNAKY ÚLOHA ASISTENČNÍHO PSA
deprese zvýšená spavost kontaktuje, taktilní stimuly, režim
ztráta paměti připomene léky
dezorientace přivede domů, dohledá osobu s depresí
apatie kontaktuje, taktilní stimuly
bipolární podrážděnost kontaktuje, taktilní stimuly, režim
úzkostná neklid kontaktuje, taktilní stimuly
panická neklid (závrať, útěk/boj) kontaktuje, taktilní stimuly a připomene léky
posttraumatická stresová neklidná bdělost kontaktuje, taktilní stimuly a připomene léky
strach, pocit izolace kontaktuje, taktilní stimuly, rozsvítí, režim
noční můry, flashbacky kontaktuje, taktilní stimuly, vzbudí, rozsvítí
obsedantně-kompulzivní repetetivní chování taktilní stimul – přeorientuje, uklidní, režim
schizofrenie halucinace kontaktuje, taktilní stimuly a připomene léky
zmatenost, dezorientace přinese mobil, dovede domů, dohledá
sociální fóbie úzkost kontaktuje, taktilní stimuly, vede do cíle, vytvoří hráz – bezpečný osobní prostor
nervozita kontaktuje, taktilní stimuly, režim
demence zmatenost, dezorientace kontaktuje, taktilní stimuly, uklidní, přivolá pomoc, odvede domů, dohledá osobu s demencí
autismus úzkost, neklid kontaktuje, taktilní stimuly
repetetivní chování taktilní stimuly – přeorientuje
apatie kontaktuje, taktilní stimuly, režim
zmatenost, dezorientace přivolá pomoc, provede situací, posílí sebevědomí, dohledá osobu s autismem