Naší filozofií je, že zvířata jsou naši partneři a je naší (lidskou) zodpovědností s nimi spolupracovat pro ně srozumitelně a podpůrně ku prospěchu a pohodě všech zúčastněných.

 

V ELVA HELP se zabýváme testováním předpokladů a tréninkem zvířat cíleným pro SOCIÁLNÍ SLUŽBY a HUMANITÁRNÍ ČINNOST.

Naším základním směrem je:

  1. výchova, vedení a trénink zvířat pro výkon Zooterapie
  2. výchova, vedení a trénink psů k dovednostem a schopnostem naplňujících podstatu služby Pes-asistent
  3. trénink psů v metodě pátrání po pohřešovaných osobách – Mantrailing

 

Pracujeme s různými druhy zvířat (psi, ptáci, hlodavci, kočky, atd.), která jsou ve vlastnictví našich pracovníků, dobrovolníků či našich klientů.

 

Naším nejčastějším zvířecím partnerem je pes, pracujeme s libovolnými plemeny či kříženci plemen psů našich klientů a našich dobrovolníků.

 

Naši zaměstnanci si pořizují psy převážně cíleně z plemen s nejvyšším stupněm pravděpodobnosti předpokladů ke službě Canisterapie – srst nelínavá, přívětivá alergiím, silná vazba na člověka, chuť spolupracovat, historická specializace na službu společníka, eventuálně na pachové práce, střední či menší tělesný rámec, akutní nezatíženost genetickými vadami. (př. viz. Chov psů).

Vedoucím trenérem v ELVA HELP je Andrea Tvrdá.

– kynologie od roku 1983, chov ptáků od roku 2008, chov hlodavců od roku 1990

Asistentem tréninku v ELVA HELP je Miloš Hájek.

– kynologie od roku 2004, chov ptáků od roku 2001, chov hlodavců od roku 1990

Metodiky a techniky, konkrétní postupy a situace neváháme konzultovat s kolegy profesionály v oborech tréninku zvířat, v této oblasti se také neustále průběžně vzděláváme, protože se tato oblast stále rozvíjí a nabízí tak nové možnosti v interakci se zvířetem.

Inspirativními pro nás jsou mimo jiné osobnosti jako je například p. Ken Ramirez, pí. Gabby Harrys, p. František Šusta, p. Luboš Satora, trenéři s AnimalTrainigCenter, a další.