Muzikoterapie je svébytný obor, který používá hudbu, zvuky a další hudební elementy jako prostředek komunikace mezi terapeutem (muzikoterapeutem) a klientem.

Muzikoterapie, jak ji vnímáme v Elva help, je jakýsi komunikační kanál ve vztahu mezi klientem a muzikoterapeutem. Na základě této hudební komunikace citlivě nacházíme cíle, k nimž dále společně směřujeme.
Jsme přesvědčeni, že každý jedinec bez ohledu na věk a určenou diagnozu je schopen dát najevo, co potřebuje ke svému spokojenému životu. Z naší zkušenosti víme, že tímto způsobem může být hudba.

Muzikoterapeutka Elva help:

Bc. Zuzana Maličká
www.zuzanamalicka.com
+420774310024