Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a u služby Odborného sociálního poradenství i ambulantní (po dohodě o času, místě a termínu – místo primárně nabízíme na adrese zařízení)

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • Rodiny pečující o děti s PAS
 • Osoby s PAS

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Kontakty:

Andrea Tvrdá – vedoucí služeb ELVA HELP
telefon 607 725 304
e-mail handicap.help@seznam.cz

web www.elvahelp.cz

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů – 6

Provozní doba poskytování sociálních služeb ELVA HELP:
pondělí:     8:00 – 16:00, dále do 21.00 hodiny intervenční telefonní služba
úterý:          8:00 – 16:00
středa:        8:00 – 16:00
čtvrtek:      8:00 – 16:00
pátek:         8:00 – 16:00
sobota:
V sobotu a neděli dle potřeb klientů (krizová intervence) po dohodě.
neděle: V sobotu a neděli dle potřeb klientů (krizová intervence) po dohodě.

Hledáte sociální služby?
Zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1542023391574_2

Působnost: CELÁ ČR

mapa_01