Jak pomáhá pes v každodenním životě člověka?

pic_05

  • Pes záchranářský (laviny, sutě, terén, voda, mantrailing)
  • Pes diagnostický (detekce onemocnění)
  • Pes jako člen rodiny – základní a v ČR nejrozšířenější sociální role psa a v podstatě nejčastější důvod k pořízení si psa.
  • Pes asistent – průvodce (např. pro nevidomé, pro psychicky nemocné)
  • Pes asistent pro osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným postižení
  • Pes signální (sluchové postižení, pro epileptika, pro diabetika)
  • Pes balanční (postižení motoriky)
  • Pes asistent pro autistu
  • Pes terapeutický rezidentní
  • Pes terapeutický (návštěvní služby)

Více informací na stránkách: elvahelp.estranky.cz, pes-asistent.cz