Canisterapii dělíme:

 

 1. rezidentní

Máte doma svého vlastního psa a odborník Vás zaškolil jak s ním účelně pracovat pro rozvoj Vašeho dítěte – Vy jste tedy svým vlastním canisterapeutem.

Se psem však nikam jinam nechodíte „dělat canisterapii“. (neboť by jste k tomu museli mít ještě širší zaškolení a zkoušky)

 

 1. návštěvní

dochází k Vám domů (a nebo za dítětem do školy, školky, stacionáře, apod.) odborník – canisterapeut, který v tom lepším případě, opravdu ví jak pracovat s dětmi s ADHD.

Konzultuje s Vámi Vaše cíle a výstupy, „podává“ Vám zprávy o tom jak si dítě vede.

 

Obecný cíl canisterapie (nejčastější) :

 1. dítě se nebude psů bát
 2. dítě nebude psy fascinováno
 3. dítě se dovede vůči psu chovat korektně – bezpečně k sobě i zvířeti
 4. dítě zná a umí pojmenovat základní „psí řeč“
 5. dítě zná a umí korektně použít komunikaci se psem – zavolat, odvolat, povelovat, hrát si
 6. atd.

Obecné výstupy v canisterapii (nejčastější):

 1. procvičení jemné a hrubé motoriky
 2. trénink oko-ruka
 3. trénink frustrační tolerance
 4. trénink pozornosti, atd.

Individuální cíle (IC) v canisterapii:

 • jde zcela o interní věc konkrétního dítěte a rodiny, individuální cíl může zadat rodina i pedagog, nutno o něm se všemi diskutovat – canisterapeut je v tomto případě ten, kdo by měl umět na tento cíl reagovat specifickou technikou se psem – tedy v podstatě improvizovat = vymyslet „cvik se psem“ na míru …

(řešili jsme například: Zakázka od pedagoga – „aby třída (první třída) dětí s PAS spořádaně šla venku a reagovala na pokyny učitele, jako je např. stůjte!, přejdeme!“, …nebo zakázka maminky – „aby doma syn (9let, PAS) vydržel počkat, než na jeho požadavek přijde řada a nekřičet a neubližovat si u toho“)

 

IMG_9633

 • Léčebný kontakt člověka a psa
 • Canisterapie je mezioborová disciplína svou podstatou působnosti spadající do sociálních služeb, kde je zařazena do oblastí aktivace a sociální rehabilitace
 • Canisterapie je podpůrná forma rehabilitace s prvky sociální terapie, aktivizace, zprostředkování sociálního prostředí, rozvoji komunikace, motivačního prvku obecně, apod., to vše prostřednictvím speciálně připraveného a vedeného psa kompetentní osobou