Při canisterapii pro osoby s PAS je nutné postupovat v souladu s běžnými technikami sociální a pedagogické práce s osobami s PAS.

 
Po dlouhodobé zkušenosti s klienty s PAS  a po pečlivé průpravě a vzdělávání jsme v Elva help vyvinuli a ověřili specifickou, funkční techniku canisterapie O-sCT,  Observačně-strukturální technika canisterapie. O-sCT je naprosto neinvazní, nízkoprahová i pro děti se sklonem k agresivnímu chování, se strachem ze zvířat, a nebo s dosavadním projevem totálního nezájmu o zvíře a pod.

 
Mnohé z O-sCT lze aplikovat i s jinými druhy domácích zvířat v zooterapii.

 
Více na  Autismusapes.estranky.cz