Organizace Elva help o.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Registrovaným poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Zákon upravuje oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí.

Sociální službou se rozumí činnost, kterou zabezpečují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Elva help o.s. poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ REHABILITACI