Organizace Elva help o.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Registrovaným poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Zákon upravuje oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí.

Sociální službou se rozumí činnost, kterou zabezpečují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Elva help o.s. poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a u služby Odborného sociálního poradenství i ambulantní (po dohodě o času, místě a termínu – místo primárně nabízíme na adrese zařízení)

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • Rodiny pečující o děti s PAS
 • Osoby s PAS

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Kontakty:

Andrea Tvrdá – vedoucí služeb ELVA HELP
telefon 607 725 304
e-mail handicap.help@seznam.cz

web www.elvahelp.cz

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů – 6

Provozní doba poskytování sociálních služeb ELVA HELP:
pondělí:     8:00 – 16:00, dále do 21.00 hodiny intervenční telefonní služba
úterý:         8:00 – 16:00
středa:       8:00 – 16:00
čtvrtek:     8:00 – 16:00
pátek:       8:00 – 16:00
sobota:
V sobotu a neděli dle potřeb klientů (krizová intervence) po dohodě.
neděle: V sobotu a neděli dle potřeb klientů (krizová intervence) po dohodě.

Hledáte sociální služby?
Zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1542023391574_2