Logo OPZ barevné

Název projektu:

 „Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“
Název výzvy:
„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“
Číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508
Realizace projektu:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018

Tým ELVA HELP z.s. má dlouhodobou vizi – rozvíjet a zkvalitňovat sociální práci, při které profesionál využívá specifické metody a nástroje, které těží z dávno známých pozitivních vlivů soužití a kontaktů lidí se zvířaty.

Víme, že léčebný a sociální potenciál zvířat je v sociální práci nedocenitelný. Proto náš tým činí postupné kroky k rozvoji kvalitních služeb. Již jsme úspěšně realizovali inovační projekt Pes asistent – psychosociální rehabilitace (www.pes-asistent.cz). Z výsledků naší práce vyplynula nutnost výzkumu v oblasti potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, který poskytne relevantní informace k podpoře změn ve vzdělávání studentů Sociální práce a dalších pomáhajících profesí.

Anotace projektu:

Projekt se zabývá analýzou předpokladů a potřeb odborného personálu (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách) a neformálních pečujících v indikaci zoo-terapie a pes-asistent. Na základě analýzy vznikne a pilotně se ověří nástroj řešení – odborné profesní fórum. Základní metodou realizace projektu bude evaluace a výzkum. Konečným cílem je rozšíření spektra činností odborného personálu ke kompetencím sociálního začleňování.

Projekt je postaven zejména na výzkumu a evaluaci. Získávání dat bude v terénu a to formou odborných profesních fór.

Účastníky budou sociální pracovníci (studenti) a fórum se bude opírat o zkušenosti pracovníků Elva help z.s.

Odborné profesní fórum sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a neformálních pečovatelů, které se uskuteční v Liberci, Doksech a v Oseku.

Účastníci budou prostřednictvím facilitace sdílených zkušeností získávat ucelené znalosti, základní dovednosti a vytvoří si hlavní kompetence pro potřeby indikace zoo-terapie a služby pes-asistent v sociální práci. Budou vytvářet prostor pro formulaci relevantních otázek, kdy hledání odpovědí na ně může znamenat významný pokrok v rozvoji zoo-terapie v sociální práci.

Výstupem odborného profesního fóra v kombinaci s výstupy výzkumu bude sborník odborných textů na téma indikace zoo-terapie a služby pes-asistent.

 

Projektový tým:

Bc. Andrea Tvrdá – Zoo-terapeutka, sociální pracovnice, krizová interventka

kontakt:  607725304,  handicap.help@seznam.cz

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. – Evaluátorka, metodička výzkumu

kontakt:  thelenova.elvahelp@centrum.cz

Mgr. Andrea Brožová-Doubková – Výzkumná pracovnice

Mgr. Martin Korych – Manažer klíčových aktivit

kontakt:  korych.martin@seznam.cz

 

Projekt je realizován díky finanční podpoře z fondu ESF
v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Webové stránky projektu ZDE