V roce 2009-2012 poskytoval tým Elva help o.s. specifickou sociální službu – sociální rehabilitace – canisterapie pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Realizátorem projektu ESF „Děti a žáci s austimem“ (CZ.1.07/1.2.04/02.0019) bylo Speciálně-pedagogického centrum Turnov. Spolupráce na tomto projektu významně pomohla rozvoji našich služeb pro specifickou skupinu – osoby s PAS.