PES ASISTENT – psychosociální rehabilitace

 

Tým Elva help o.s. je autorem sociální inovace PES-ASISTENT. Inovační nápad byl týmem v roce 2014 zpracován do projektové žádosti v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Podpora sociální integrace a sociálních služeb B7. Projekt byl podpořen a úspěšně realizován v letech 2014/2015. Níže uvádíme základní informace, výstupní dokumenty ke stažení a výstupní videoprezentaci inovace. Bližší informace jsou k dispozici na www.pes-asistent.cz.

Pokud Vás inovace zajímá a nenašli jste na našich stránkách odpovědi na Vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Otázky zodpoví:

Bc. Andrea Tvrdá, sociální pracovnice, ředitelka Elva help z.s.

Odborná manažerka projektu,

 

E-mail: handicap.help@seznam.cz

Tel.: 607 725 304

Základní informace o projektu:

Název projektu: PES ASISTENT – PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE

Číslo operačního programu: CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo prioritní osy: 4.3
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb B7

Doba trvání projektu: 01.05.2014 – 30.06.2015

 

Stručný obsah projektu:

Projekt se zabývá zavedením inovace v oblasti přípravy asistenčních psů pro výkon sociální rehabilitace.

Cílem je vytvoření alternativy ke stávajícímu kynologickému systému, který je vhodný pouze pro úzkou skupinu klientů (zejména pro nevidomé). Nový systém je sociální, respektuje specifické potřeby cílové skupiny, je aktivizující, velmi hospodárný, pracuje se specifickými potřebami klientů, s individuální zakázkou. Sociální systém reflektuje potřebu práce s klientem a jeho okolím (rodina, bydlení, práce) – systematický přístup.

Inovace řeší změnu celého procesu. Cíl, tedy pes poskytující psychosociální rehabilitaci cílové skupině, zůstává, inovace však zcela mění způsob práce s klientem a psem jako nástrojem poskytování potřebné a specifické služby. Sociální systém vytváří zcela novou terénní sociální službu, služba jde za klientem do jeho přirozeného prostředí.

 

Hlavními principy sociálního systému jsou:

  • Specifický přístup ke klientovi a jeho potřebám (odborné sociální šetření a poradenství dle specifických potřeb jednotlivců zejména s ohledem na diagnózu, specifické projevy a potřeby)
  • Aktivní zapojení klienta do celého procesu od počátku
  • Participace, spoluzodpovědnost na celém procesu (psa cvičí klient s odbornou pomocí)
  • Stále dostupné poradenství
  • Odborníci reagují na změny v průběhu práce s rodinou, reflektují dosažené cíle, mění způsoby práce dle skutečných potřeb klienta zjišťovaných nástroji evaluace
  • Odborníci klienta podporují, motivují, pracují s cílem poskytnout službu, která napomáhá ke zvýšení kvality života cílové skupiny
  • Klient je v rámci tohoto procesu partnerem, nikoli pasivním příjemcem služby

 

Výstupy projektu:

Pilotní ověřování našeho inovačního nápadu bylo realizováno přímým poskytováním služby a hlubokou odbornou evaluací. Výstupy projektu jsou ke stažení zde:

Informační leták

Shrnutí sociální inovace

Metodika služby

 

Videoprezentace inovačního projektu PES-ASISTENT: