V rámci rozvoje našich služeb a zajišťování vícezdrojového financování se tým Elva help intenzivně věnuje projektové činnosti.

Účastníme se soutěže projektů v rámci výzev Evropských strukturálních fondů, EHP a Norských fondů, nadací.