Pozvánka na Odborné profesní fórum k tématu ZOO-terapie v soc. práci

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám nabídnout  účast na Odborném profesním fóru na téma „Jaké možnosti nabízí ZOO-terapie v sociální práci“.

Jedná se o formu neakreditované výzkumné a vzdělávací akce, která je realizována v rámci projektu OPZ ESF s názvem

„Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“

(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508).

Naším hlavním cílem je nabídnout vám zdarma možnost aktivně se účastnit odborné a profesionální diskuse na téma, jaké znalosti a dovednosti potřebuje pracovník v sociálních službách a sociální pracovník proto, aby mohl a uměl správně použít metody práce se zvířaty v sociální práci, aby uměl správně svým klientům doporučit specifické způsoby pomoci a podpory, které nabízí odborníci při práci se zvířaty v sociální oblasti.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce, kterou zasíláme v příloze. Pokud budete mít zájem o účast na Odborném profesním fóru, zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku do 9.listopadu na adresu palme@elvahelp.cz

Na společné setkání se těší

Váš tým ELVA HELP z.s

Pozvánka ke stažení ZDE

Přihláška ke stažení ZDE