Pokračování Odborného profesního fóra v Liberci 4.-5.3.2017

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás tímto pozvala na víkendové pokračování profesního fóra ZOO-terapie v sociální práci.

Platí stejný čas a stejné místo. Tedy v čase 9.30-15.00 na adrese Palachova 504/7, Liberec (4. patro).

 

Těšíme se na společné setkání a plodnou diskusi.

Za tým Elva help srdečně zdraví

Klára Palme, koordinátorka projektu „Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508

tel. 604 703 643