Podzimní Listy sociální práce – náš článek o canisterapii v sociální práci

Všem, které zajímají bližší informace nejen o canisterapii v sociální práci, doporučujeme nové podzimní Listy sociální práce – čtvrtletník vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Podzimní Listy sociální práce ze dne 30.9.2016 otiskly článek, který napsal náš tým ve spolupráci s PhDr. Pavlou Kodymovou, PhD. z katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Článek s názvemCanisterapie v rukou sociálních pracovníků a na míru každému klientovi? Ano, jde to!“ 1.díl přináší základní vhled do problematiky, věnuje se krátkému historickému exkurzu a poskytuje mj. informace o novém přístupu v přípravě psů pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním zkráceně nazvanou „Pes-asistent.“ (nositelem inovace je tým Elva help z.s., více www.pes-asistent.cz)

Jsme přesvědčeni, že obor, který nazýváme „Zvíře v sociálních službách,“ je třeba rozvíjet v odborném směru s důrazem na bezpečnou, kvalitní, efektivní a etickou službu. Je nezbytné umět rozlišit formální a neformální služby, nastavit pravidla sociálních služeb, podporovat příklady dobré praxe, zpřístupnit metodiku „nových“ služeb.

Tento článek je prvním v plánované sérii článků, jejichž cílem je představit téma z mnoha úhlů pohledu. Právě teď pracujeme na dalších článcích. Chceme čtenářům předat další informace, které pomohou rozvíjet (nejen) naše služby.

Děkujeme za podporu, tým Elva help z.s.

Více o článku ZDE