Terapie, která se opírá o pozitivní vliv přátelského zvířete. Terapeutem cíleně vedené zvíře podpoří terapeutický proces z mnoha rovin. Klient při terapii minimálně těží ze spontánně uvolněné atmosféry.

 

Tuto speciální formu terapie dodáváme např. do organizace Sarema Liberec, která jako jediná v Libereckém kraji a okolí pacientům nabízí terapii THERASUIT, což je špičková rehabilitace, jejímž nosným prvkem je kosmický obleček, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Cvičení UEU BOX nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace.

 

Našimi terapeutickými zvířaty jsou zejména psi, morčata a holoubek.
Náš holub, jako zástupce metody ornitoterapie, Supík žije v domácnosti stejně jako jinde papoušek, má rád lidskou společnost, je 100% čistotný a umí několik dovedností (www.pigeonpet.estranky.cz). Ornitoterapii (terapii prostřednictvím krotkého ptáka) se bohužel v ČR věnuje velmi málo organizací. Morčátka se k terapii užívají častěji, jedná se o caviaterapii.

 

Elva help dodává tuto terapii jako návštěvní formou, ale umí také nastavit u klienta formu rezidentní – tedy terapie s Vaším vlastním zvířetem u Vás doma a pod Vaším vedením. Za tím účelem Vás můžeme informovat, edukovat a vést.