• Rodinná konference je setkáním rodiny a dalších blízkých lidí rodiny (příbuzní, sousedé, přátelé, zástupci komunity atd.), kteří se snaží společně najít řešení problému v rodině, které bude bezpečné pro dítě a posílí kompetence členů rodiny.
  • Jádrem rodinné konference je soukromá rodinná porada. Je to čas vyhrazený výhradně rodině a slouží k vytvoření „plánu rodiny“, jak situaci dítěte rodina vyřeší.
  • Plán nemá přesně danou strukturu, záleží na každé rodině, jak plán připraví a zpracuje. Plán však musí reagovat na zadání, kvůli kterému byla rodinná konference svolána.
  • Rodinná konference pomáhá využít všechny prostředky k udržení dítěte v bezpečném prostředí rodiny a může předcházet závažným soudním rozhodnutím.
  • Průběh rodinné konference zajišťuje její koordinátor (vyjma soukromé rodinné porady) po organizační stránce.
  • Koordinátor vystupuje vůči rodině nestranně, s respektem a důvěrou, že rodina sama nejlépe situaci vyřeší.

 

 

Výsledkem rodinné konference je „plán rodiny“ řešení situace, který maximálně využívá přirozené zdroje rodiny.

 

Realizaci rodinných konferencí v našem týmu zajišťuje:

 

Mgr. Dana Vrabcová

mediátorka,

facilitátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR

tel. 606 644 605

vrabcova@elvahelp.cz, dana.vrabcova@seznam.cz