• Případová konference je důvěrné setkání mezi rodiči, sociálními pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími profesionály v diskusi o péči o dítě.
  • Případová konference se koná před přijetím závažného opatření, jako je např. umístění dítěte mimo péči rodičů (např. v důsledku výchovných problémů dětí, konfliktů v rodině mezi rodiči a dětmi, problematickému chování teenagerů, nebo v případě rozpadu rodiny).
  • Případová konference přehledně zmapuje situaci dítěte a jeho rodiny.
  • Umožňuje hledat a posuzovat společně konkrétní řešení situace.
  • Výhodou případové konference je rychlý a přehledný přenos informací.

 

  • Cílem případové konference je taková výměna informací, která bude dostačující k posouzení podmínek života dítěte a jeho blízkého okolí, pro společné plánovaní postupu a přijeti vhodného opatřeni.

 

Výsledkem případové konference je časový plán s konkrétními kroky řešení situace dítěte i celé rodiny.

 

 

Realizaci případových konferencí v našem týmu zajišťuje:

Mgr. Dana Vrabcová
mediátorka,
facilitátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR
tel. 606 644 605
vrabcova@elvahelp.cz, dana.vrabcova@seznam.cz