Odborná evaluace je v sociální práci a v sociálních službách v Česku poměrně novým fenoménem. Na základě zkušeností týmu Elva help o.s., který užívá nástrojů evaluace od května 2014, nabízíme poradenství  v oblasti zavádění a užívání evaluace v pomáhajících profesích.

 

Tým Elva help o. s. byl velmi pozitivně hodnocen jako nositel projektu Pes-asistent, jehož povinnou součástí byla právě odborná evaluace. Její průběh a výstupy byly označeny za vysoce kvalitní a s velkou výpovědní hodnotnou. Na základě takové zpětné vazby si dovolujeme nabízet naši pomoc a radu těm, kteří s evaluací začínají.

 

Evaluace znamená nezávislé hodnocení průběhu realizace sociální služby s tím, že evaluátor dokáže provázet jak pracovníky, tak klienty všemi fázemi poskytování služby. Jeho úkolem je zjistit, jaký dopad má realizace služby na život klienta – uživatele služby a na další zúčastněné osoby, organizace či instituce. Evaluátor umí popsat situaci tak, že je zřejmé, jak je služba úspěšná a stanovit také parametry její finanční efektivity.

 

Evaluace je založena na sociologickém výzkumu, který využívá celé škály metod a technik tak, aby obrázek o situaci klienta v průběhu poskytování služby byl co nejkomplexnější.

 

Hodnocení dopadu služby na život klienta, jeho rodiny, komunity i širšího společenství, stejně jako hodnocení efektivity nakládání s finančními prostředky v průběhu služby, se pomalu stává nedílnou součástí každodenní reality sociálních služeb v České republice. Odborná evaluace je v této oblasti nepostradatelným pomocníkem.