• Mediace je dobrovolné a důvěrné setkání mediátora a lidí v konfliktu u kulatého stolu.
 • Mediace poskytuje účastníkům bezpečný prostor, ve kterém se mohou začít znovu „SLYŠET“ a efektivně spolu za podpory mediátora komunikovat.
 • Mediace se soustředí na  rozklíčení stavu „TADY A TEĎ“ a zaměřuje se na „BUDOUCNOST“.
 • Mediátor nehledá viníka situace, není soudcem, hodnotitelem.
 • Cílem mediace je vyvážená a prakticky proveditelná dohoda, která odráží možnosti a zájmy všech zúčastněných.
 • Jedno setkání trvá cca 2-3 hodiny.

 

Co mediátor dělá:

 • zajišťuje nestrannost
 • vnímá účastníky mediace jako jediné kompetentní osoby k vyřešení sporu
 • vytváří bezpečný prostor pro sdílení a důvěrnost sděleného
 • vede a podporuje účastníky k dohodě

Co mediátor nedělá:

 • nehodnotí
 • neradí
 • nepodsouvá vlastní názory

 

Výsledkem je dohoda, kterou sestavují účastníci, neboť jen oni jsou odborníci na svůj život.

 

Oblasti, ve kterých je možné využít metodu mediace:

 • Rodinná mediace (spory partnerské, rodičovské, konflikty mezi rodiči a dětmi, sourozenecké spory apod.)
 • Rozvodová mediace (rozvod, styk s dítětem, výživné, apod.)
 • Občanské spory (sousedské spory, interetnické apod.)
 • Pracovní a firemní mediace (zaměstnanecké spory, spory nadřízených a podřízených apod.)
 • Spotřebitelské spory

Mediaci v našem týmu zajišťuje:

 

Mgr. Dana Vrabcová
mediátorka,
facilitátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR
tel. 606 644 605
dana.vrabcova@seznam.cz