• Odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou subjektivně zažívá jako zátěžovou, ohrožující, nepříznivou
 • Okamžitá pomoc při zvládání akutní psychické zátěže
 • Canisterapie – krizová intervence
  (Elva help je součástí Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje)

 • Dopomoc v příjmu a evidenci-registraci v evakuačních centrech
 • Dopomoc v dohledání a sjednocení rozdělených rodin
 • Dopomoc v psychosociální rehabilitaci osob v evakuačních centrech (prevence prohloubení krizového stavu jedince) formou individuálních pohovorů metodou canisterapie
 • Vyhodnocovací systém TEST C-KI (člen týmu C-KI je proškolen ke speciálnímu souboru úkonů a otázek), ten napomáhá k monitoringu aktuálnímu stavu obětí krize
 • Sociální poradenství obětem

 

Principy krizové intervence aneb co tým respektuje:

 1. Krize je vždy individuální
 2. Krize je časové omezená
 3. Řešení problému s klientem
 4. Intervence je individuální
 5. Orientujeme se na blízkou budoucnost
 6. Posilujeme kompetence klienta
 7. Pracujeme s celým vztahovým rámcem klienta
 8. Podpora týmu a multidisciplinární spolupráce pomáhá nasměrovat klienta na další služby

 

 

Proškolený tým Elvy help využívá ve vhodných případech metodu krizové intervence v práci s klienty.

 

Z našeho týmu jsou vzděláni pro poskytování krizové intervence:

 

Bc. Andrea Tvrdá, výcvik v krizové intervenci Občanské sdružení „D“ Liberec, KI tváří v tvář, telefonická KI, Linka důvěry