• Facilitace je metoda vedení komunikace mezi členy skupiny („facilitate“ znamená usnadňovat).
  • Facilitátor  zaměřuje energii účastníků na dané téma, volí efektivní komunikační nástroje a podporuje vzájemné sdílení informací ve skupině.
  • Facilitátor vede skupinu ke konsenzu a k předem stanovenému cíli setkání.
  • Facilitátor během setkání usnadňuje komunikaci a zapojuje všechny členy skupiny do diskuse.
  • Facilitátor vytváří všem účastníků bezpečnou a tvůrčí atmosféru

 

 

Setkání, ve kterých je možné využít metodu facilitace:

  • Porady, setkání týmů
  • Řešení konfliktů ve skupině, v týmu
  • Složité diskuse
  • Kulaté stoly
  • Strategické plánování, tvorby strategických plánů
  • Pracovní setkání – např. při zavádění nových pracovních postupů, zpracovávání projektů, přijímání rozhodnutí, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině atd.

 

 

Facilitaci v našem týmu zajišťuje:

 

Mgr. Dana Vrabcová
mediátorka,
facilitátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR
tel. 606 644 605
vrabcova@elvahelp.cz, dana.vrabcova@seznam.cz