• Asistovaný styk je podpora odborných asistenčních pracovníků při setkání rodičů s dětmi – styku rodiče s dítětem.
  • Styk s dítětem je právní institut, který je většinou upraven v soudních rozhodnutích, popř. je součásti mimosoudní dohody rodičů.
  • Asistenční pracovník zajišťuje hladký průběh setkání rodičů s dítětem.
  • Asistenční pracovník vede rodiče k žádoucí komunikaci mezi sebou navzájem a k dítěti během setkání.
  • Asistovaný styk je možné realizovat jen díky předcházející spolupráci s rodiči, tj. individuální setkání s rodiči, příprava rodičů na setkání a seznámení asistenta s dítětem.
  • Asistovaný styk zajišťují zkušení rodinní mediátoři, kteří dokážou zároveň mezi přítomnými rodiči i dětmi vyjednávat.
  • Doba setkání je určena rozhodnutím soudu, popř. dohodou rodičů.