Vedle sociálních služeb – poradenství a rehabilitace – rozvíjíme i další odborné činnosti:

  • odborné služby pro rozvoj sociální práce (evaluace, výzkum, metodická činnost)
  • odborné služby v oblastech komunikace (mediace, facilitace, případové konference apod.)