Jak vše začalo?

 

Občanské sdružení ELVA help  vzniklo v roce 2002. Jeho prvotním posláním byl trénink vodících psů pro nevidomé. Dále bylo inspirací poskytovat osobám se zdravotním postižením terapeutické služby prostřednictvím canisterapie (aneb terapie za pomoci psa). Postupně jsme chtěli podpořit a rozvíjet pozitivní účinky koexistence člověka a zvířete. V podstatě myšlenku, která je známa a ověřena po tisíce let, ale lidé na ni na čas zapomněli.

Naše hlavní síly směřovaly k rozvoji zooterapie a výcviku asistenčních psů pro osoby i s jiným typem postižení. Služby jsme začali poskytovat v různých zařízeních (školy, nemocnice, terénní služba v domácím prostředí klienta). Neustále jsme se vzdělávali a tak se rozšiřoval okruh klientů s různými specifickými potřebami. Významná zkušenost a rozvoj našich specifických přístupů nastala při práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS).

Autismus a animoterapie

Naše cesta ke klientům s poruchou autistického spektra, zkušenosti, výsledky a mnoho specifických informací je obsáhle popsána na speciálních stránkách www.autismusapes.estranky.webnode.cz.

Vzdělávání

Od počátku jsme byli vyzývání k předávání našich zkušeností. Začali jsme tedy se vzděláváním formou různých seminářů, které jsme vždy vytvářeli na základě konkrétních potřeb zadavatele. Uskutečnili jsme mnoho vzdělávacích akcí v rámci pobytových zařízení pro pracovníky, kteří chtějí využívat canisterapie v jejich práci s osobami se zdravotním postižením.

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Od roku 2007 je naše organizace registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. pro poskytování sociálního poradenství a sociální rehabilitace. Respektujeme a zcela naplňujeme základní principy a instituty tohoto zákona. Velkou váhu věnujeme zejména vzdělávání – sociální pracovník v organizaci je vždy vysokoškolsky vzdělaný ve svém oboru a neustále se kontinuálně vzdělává. Asistent v sociálních službách naplňuje vzdělání dle výše uvedeného zákona. Dobrovolníci jsou proškolování a podporováni ve svých činnostech. Pracovníkům je k dispozici pravidelná supervize. Organizace využívá standarty kvality, etický kodex.

Integrovaný záchranný systém Libereckého kraje

Neustálý rozvoj služeb a vzdělávání pracovníků organizace přináší nové služby pro klienty.  Organizace nabízí své služby v oblasti poskytování krizové intervence, poradenství.

Od roku 2009 jsme součástí Integrovaného záchranného systému – poskytování krizové intervence a psychosociální pomoci.

Jako jediní v ČR poskytujeme i školíme metodu canisterapii – AACR, kterou jsme vyvíjeli za konzultace s paní Cindy Ehlers z New Yorku (založila a vedla společnost AACR a její tým pomáhal touto metodou i po události 11. září 2001).

Elva help tuto metodu použila, mimo jiné, i  v roce 2010 při pomoci při mimořádné události povodní na Liberecku.

Elva help je zároveň členem PANELu Libereckého kraje, IZS nabízíme pomoc v oblastech krizové intervence, psychosociální pomoci, ale i vyhledáváním ztracené osoby speciálně trénovaným psem metodou mantrailing.

Projekty

Své služby poskytujeme také v rámci různých projektů pro příjemce grantů ESF, EHP a Norských fondů. Významnou spolupráci pro osoby s poruchou autistického spektra jsme poskytovali Speciálně-pedagogickému centru v Turnově. Tým tohoto centra byl autorem a realizátorem projektu ESF Vzdělávání a konkurenceschopnost „Děti a žáci s autismem“. Projekt byl realizován v letech 2009-2012. Elva help o.s. poskytovala v rámci tohoto projektu canisterapii pro děti s PAS a zároveň jsme zde absolvovali 12 celodenních specifických vzdělávacích akcí, které náš tým velmi významně posunuly v práci s touto cílovou skupinou.

Dále jsme spolupracovali na tříletém projektu (2012-2014) s Jedličkovým ústavem v Liberci v rámci projektu „Vzdělávací a terapeutické centrum Dr. Jedličky).

SOUČASNOST

 

Inovační projekt Elva help

V roce 2013 vytvořil náš tým autorský projekt v rámci ESF OP LZZ Sociální inovace projekt „Pes asistent – psychosociální rehabilitace“. Ten byl velmi úspěšně realizován od května 2014 do června 2015. Konkrétní informace naleznete na stránkách projektu www.pes-asistent.cz

2014

Poskytování sociálních služeb – poradenství  a rehabilitace.

Realizace projektu ESF Pes asistent – psychosociální rehabilitace.

Od září 2014 je organizace součástí základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji.

2015

Poskytování sociálních služeb – poradenství  a rehabilitace.

Realizace projektu ESF Pes asistent – psychosociální rehabilitace. Projekt byl ukončen k 30.6.2015.

Příprava projektů v rámci programového období ESF 2014-2020 (říjen, listopad 2015).

Příprava nového inovačního záměru na rozvoj úspěšně pilotně ověřené inovace Pes-asistent v rámci výzvy č. 024 – Sociání inovace v oblasti sociálního začleňování (prosinec 2015).