• sociální služby profesionálně
  • vzdělaný, kompetentní tým
  • klient je člověk, který potřebuje mj. profesionální pomoc
  • klient je aktivním příjemcem služby
  • pracujeme se zakázkou, reflektujeme její proměnu v čase
  • podporujeme klienta k motivaci, spoluzodpovědnosti za službu
  • pracujeme s celým sociálním systémem – rodina, zaměstnavatel, specifika bydlení atd.
  • služby poskytujeme klientům zdarma
  • sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb.