Elva help z.s.

 

funguje od roku 2002. Organizace vznikla s posláním – podporovat na životní cestě osoby, které mají zdravotní či sociální handicap. Byl to logický krok, reakce, impuls, který vyplynul z předchozí dlouholeté práce a zkušeností zakladatelky sdružení v oblasti poskytování služeb spojených s léčivým působením zvířat na lidi. Konkrétně se jednalo o poskytování a rozvoj služeb v oblastech výcviku asistenčních psů a canisterapie.

Od té doby uběhlo hodně času, svět se rychle mění, a proto se neustále mění organizace.

Za nejvýznamnější krok považujeme fakt, že ELVA help z.s. (do roku 2016 Elva help o.s.) je od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborný tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se neustále vzdělává a poskytuje profesionální sociální práce.

Organizace je také členem Integrovaného záchranného systému a PANELu Libereckého kraje, členem základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Naším hlavním úkolem a posláním je poskytování odborných sociálních služeb:

 • Základní a odborné sociální poradenství v celé ČR
 • Sociální rehabilitace v Libereckém kraji – nabídka specifických služeb
  • Canisterapie
  • Výcvik psů-asistentů
  • Výcvik asistenčních psů

Díky systemické práci s rodinami v terénu neustále rozvíjíme své vzdělávání, resp. služby tak, abychom byli našim klientům užiteční. Pracujeme s klienty s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Naše služby jsou terénní, jdeme za klienty do jejich přirozeného prostředí. Vždy zjišťujeme specifické potřeby každého klienta, věnujeme se rodině a prostředí, ve kterém klient žije. Dlouhodobě se specializujeme také na práci s dětmi s autismem.

Nabízíme a poskytujeme také tyto služby:

 • Krizová intervence
 • Mediace, facilitace, případové konference
 • Vzdělávání v sociální práci
 • Evaluace a metodická podpora v sociální práci

 

V posledních letech se věnujeme také projektové činnosti v tématech sociální práce. Jsme autory a realizátory inovačního projektu „Pes asistent – psychosociální rehabilitace“

PES-ASISTENT

Principy naší práce:

 • motto: „Pomoci člověku tak, aby si mohl pomoci sám“
 • odborná pomoc s respektem a empatií
 • zjišťování specifických potřeb = individuální zakázka
 • aktivní zapojení klienta do celého procesu spolupráce
 • klient má právo výběru, spoluzodpovědnost za proces služby
 • práce s prostředím (rodinou, zaměstnavatelem, sousedy, školou..)
 • terénní služba = služba jde za klientem do jeho přirozeného prostředí
 • průběžné hodnocení, zpětná vazba