Naše účast na 1. Kynologicko-animoterapeutické konferenci

Dne 11. 2. 2017 se zástupci ELVA HELP (Thelenová, Tvrdá) aktivně zúčastnili 1. ročníku

„Kynologicko-animoterapeutické konference“

konané ve městě Hranice (Olomoucký kraj). Konference vznikla ve spolupráci organizací – Akademií HUSPOL, Mendelovou univerzitou v Brně a Spoločnosťi pre sociálnu integráciu v SR.

Děkujeme za milé pozvání a uvítání a děkujeme za skvělou zpětnou vazbu na naše příspěvky z oblasti kynologie, animoterapie a managmentu výcviku v kontextu zooterapie, v rovině praxe a výzkumu.

Další aktivní či pasivní účastníci byli z řad vědců-biologů, veterinárních lékařů, speciálních pedagogů, pedagogů, sociálních pracovníků, profesionálních kynologů i laické veřejnosti.

Váš tým Elva help

Konference_11_02_2017