nappsv_03

NAPPSV–Národní asociace–rovnocenný ekvivalent k evropské či mezinárodní asociaci, s bonusem přímé návaznosti na českou legislativu, v procesu povinného členství v subjektu garantujícím kvalitu práce českých organizací poskytujících psy se speciálním výcvikem.

  • Speciální výcvik psů v ČR traduje od roku 2000.
  • V roce 2006 došlo ke spontánnímu vzniku uskupení několika subjektů, činných v popsaném oboru, ve svaz organizací zabývajících se výchovou, tréninkem a předáváním asistenčních a vodících psů klientům, ale také canisterapií a sociálníprací s klienty i školením veřejnosti a odborníků – vznikla proto samostatná nezisková organizace.
  • Vroce 2020 dochází k aktualizaci stanov z roku 2006 a NAPPSV plně aktivuje svůj potenciál garanta kvality procesů, výstupů, účelnosti služby i vynaložených finančních nákladů!

Členské organizace musejí:

  • splňovat minimálně mezinárodní standardy a validovat zkoušku psa s klientem osobní účastí nezávislých komisařů
  • prokazovat účelnost služby speciálně vycvičeného psa u každé zkoušky –kontrolním procesem
  • prokazovat účelnost vynaložení finančních nákladů od dárců, dotací, sbírek, vkladů apod. u každé zkoušky – kontrolním procesem

NAPPSV plně respektuje legislativu ČR a je kdispozici ke konzultacím, jako expert pro danou problematiku
s plně funkčními kontrolními mechanismy

Na míru české legislativě,českému klientovi, české veřejnosti…