V rámci výzkumu a vývoje v oblasti pomůcek pro speciální formy kynologie (asistenční psi, canisterapie, pachové práce atd.) reaguje na osobní potřeby, které nám vzejdou z naší vlastní praxe – ty potom konzultujeme s odborníky příbuzného či navazujícího oboru, často pak plně doplňují zcela chybějící prvky v daném oboru.

 

Lezítko „ComeonDog!“  nám při canisterapeutické praxi, řeší možnost naplnit zakázku podpory a možné motivace pohybu dítěte formou plazení, až chůze po čtyřech končetinách anebo i podporu zvedání hlavičky, propojení oko-ruka za polohy na bříšku nebo „na čtyřech“ – dítě je v bezpečném „závěsu“ a asistenti terapie mohou „pouze“ korektovat polohy končetin, jejich pohyb (střídání), polohu hlavičky, motivaci k pohybu kupředu, nebo k činnosti jemné motoriky rukou. Odborný canisterapeut/zooterapeut pak účelně do terapie zapojí terapeutické zvíře. Vývoj a použití je konzultován s fyzioterapeuty-praktiky, se zkušenostmi s dětmi z tělesným a kombinovaných postižením.

 

Lezítko „ComeonDog!“ nabízíme nejen profesionálním zooterapeutickým týmům, ale i rodinám pečujícím o dítě s tělesným postižením. Základem je zacvičení k použití pomůcky.

Lezítko v roce 2014 vyvinul a vyrábí tým Elva help, v čele s vedoucím

tohoto projektu – Milošem Hájkem, který odpoví na Vaše bližší dotazy.

Tel.:  737 723 639

lezítko