V Elva help proběhlo interní školení všech pracovníků i dobrovolníků v následujícím tématu:

 

 • Indikace krize

Elva help sleduje nařízení vlády prostřednictví médií v rozhlase, televizi – kanálu  ČT24, dále z instrukcí MPSV a Krajského úřadu libereckého kraje zejména formou zásilek v Datové schránce Elva help a emailových zpráv organizace.

Pokud dojde ke změně vnímání míry krize, dojde k avizování všem pracovníkům Elva help formou emailu a také SMS o příchozím emailu.

Pracovník a dobrovolník je povinen tento report pročíst a zahrnout do svého způsobu interakce s klienty a kolegy. Pokud nemá funkční email, je povinen zavolat vedoucí pracovnici a informovat se jiným způsobem.

Pracovník a dobrovolník, který by se nacházel ve stavu pozitivního zjištění onemocnění, nebo preventivní formy karantény, musí neprodleně informovat o situaci vedoucího pracovníka. Stejně, pokud je v podobné situaci klient, jemuž je pracovník klíčovým pracovníkem.

ČR přistoupila na značení akutnosti stavu formou barev semaforu.

Elva help toto značení respektuje.

 

 • Reakce na krizi

 

Semafor

Zelená barva

 • Terénní i ambulantní sociální práce standardně pokračují bez omezení
 • IZS aktivace je možná bez omezení
 • Vzdělávání pokračuje bez omezení
 • Tréninky a výzkum a vývoj pokračuje bez omezení
 • Chod projektů je bez omezení

Oranžová barva

 • Terénní i ambulantní sociální práce pokračují omezeně podle nařízení
 • IZS aktivace je možná bez omezení
 • Vzdělávání pokračuje s omezením počtu účastníků podle nařízení
 • Tréninky a výzkum a vývoj pokračuje bez omezení
 • Chod projektů je omezen podle nařízení

Červená barva

 • Terénní i ambulantní sociální práce se omezují na on-line a telefonní kontakt s klienty
 • IZS aktivace je možná s opařeními pro jednotlivé aktéry
 • Vzdělávání akreditovaných kurzů se neprovozuje, neakreditovaných kurzů se provozuje on-line
 • Tréninky a výzkum a vývoj pokračuje s omezeními pro jednotlivé aktéry
 • Chod projektů je omezen na on-line formy práce

 

Obecně v Elva help platí, že v případě, že vedoucí pracovník zjistí, že sociální pracovník nebo pracovník sociálních služeb, který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným sociálním pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních služeb tímto poskytovatelem, ale i činnosti v rámci IZS.

 

 • Dopad krize

 

Vzhledem k omezením v oblasti vzdělávání, došlo i k omezení finančních příjmů

z naší vedlejší hospodářské činnosti jako „dalšího zdroje“ příjmů.

Komplikace s chodem činnosti mají samozřejmě i mnohé firmy a OSVČ, kteří nám byli vždy nakloněni s drobnými a většími finančními dary.

Běžná veřejnost – občané, také sekundárně cítí dopady krize na poli finančním, a proto následně stahují své dobročinné konání a logicky, darů od nich významně ubývá.

 

PROTO SI DOVOLUJEME TAKTO POPROSIT – NEZAPOMEŇTE NA NÁS…

Každý i sebemenší finanční obnos je pro nás důležitý!

Bez Vás to nepůjde!

Číslo našeho účtu je  505353389/0800

 

DĚKUJEME VÁM!