Zkratka je KI

 

 • Odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou subjektivně zažívá jako zátěžovou, ohrožující, nepříznivou
 • Okamžitá pomoc při zvládání akutní psychické zátěže
 • Dopomoc v příjmu a evidenci-registraci v evakuačních centrech
 • Dopomoc v dohledání a sjednocení rozdělených rodin
 • Dopomoc v psychosociální rehabilitaci osob v evakuačních centrech (prevence prohloubení krizového stavu jedince) formou individuálních pohovorů metodou canisterapie
 • Sociální poradenství obětem

 

Principy krizové intervence aneb co tým respektuje:

 1. Krize je vždy individuální
 2. Krize je časové omezená
 3. Řešení problému s klientem
 4. Intervence je individuální
 5. Orientujeme se na blízkou budoucnost
 6. Posilujeme kompetence klienta
 7. Pracujeme s celým vztahovým rámcem klienta
 8. Podpora týmu a multidisciplinární spolupráce pomáhá nasměrovat klienta na další služby

 

 

Proškolený tým Elva help využívá ve vhodných případech metodu krizové intervence v práci s klienty.

Speciální odnoží KI je metoda AACR (Zvíře asistující KI), Elva help je autorem české metodiky AACR, kterou nazýváme česky Z-KI  (Zooterapie-krizová intervence), se psem C-KI (Canisterapie – KI) – tématu se věnujeme v ODBORNÁ ČINNOST a v kurzu ve VZDĚLÁVÁNÍ

 

Z našeho týmu jsou vzděláni akreditovaným výcvikem v krizové intervenci Občanské sdružení „D“ Liberec, pro poskytování krizové intervence:

 

Andrea TvrdáKomplexní KI (KI tváří v tvář, telefonická KI, emailová KI)

Romana Svobodová – Komplexní KI

Petra Konečná – Komplexní KI

Michaela Kyzlíková – Komplexní KI

Miloš Hájek – KI tváří v tvář

 

 

Zodpovědný pracovník pro KI v Elva help  je Mgr. Andrea Tvrdá

Tel.:  607 725 304