V ČR jsou, pro zjednodušení a jasnější představu, tři základní možnosti „získání“ asistenčního psa:

 • u organizací s kynologickým systémem
 • u organizace se sociálním systémem
 • u organizace s tzv. hybridním systémem (v jistém poměru zahrnuje oba systémy)

 

1) Organizace kynologického systému:

Organizace nakupuje psy a štěňata, tým kynologů (pejskařů) vychovává a cvičí psy zejména v psincích organizace. Pokud jste klient, vaše role (role klienta) je pasivní (zažádáte a čekáte), pes je cvičen podle kynologického manuálu, kde je soupis dovedností psa předem dán a do velké míry až 100 % je neměnný, (co si kynolog představuje, že má pes umět) a jiný kynolog pak psa odzkouší, zda to pes umí či neumí. Hodnotí výkon psa – rychlost uposlechnutí, přesnost vykonaného cviku. Pokud pes s trenérem-kynologem zkoušku udělá, získá pes status asistenčního psa. Potom, již dospělý pes, je kynologem k vám přiveden a do vaší rodiny integrován (asi týden intenzivní spolupráce vás s kynologem a psem u vás doma), dále vám pes po právní stránce nepatří, je stále majetkem organizace (po nějakou dobu, anebo neomezeně). Ve smlouvě, kterou s touto organizací podepíšete, je obvykle několik vašich povinností k účastem na akcích té organizace, o povinnostech kondici psa nechat kontrolovat pracovníky organizace, dále může být ve smlouvě i klauzule o odebrání psa zpět od vás do organizace! Zde opakovaně doporučujeme si velmi důkladně číst smlouvu, než ji podepíšete! Psa obvykle nehradíte, organizace shánějí sponzory a čerpají dotace od státu, ale již máme zpětnou vazbu o tom, že některé organizace některým klientům složení nějaké finanční částky jako podmínku kladly. S velikou pravděpodobností získáte od kynologů poslušného psa, s předem organizací stanovenými dovednostmi, které neváhejte s organizací řádně promyslet – jsou pro Vás!

Tento systém se celosvětově osvědčil, svého cíle dociluje, zejména u osob s tělesným postižením a u nevidomých. Pokud je v organizaci dobrý tým kynologů, kteří umí opravdu vybrat povahově vhodné psy na výcvik a opravdu psa naučí spolehlivě poslouchat na povely, dovedou potom klienta (jeho rodinu) dobře vyškolit v „uživatelské dovednosti“ vůči předanému psovi, tak jde o naprosto funkční model.

Tento systém také mnoha lidem vyhovuje a pak je to v pořádku, ale někteří lidé mají jiné představy o procesu… a mají tedy právo si vybrat jiný systém.

 

2) Organizace sociálního systému:

Organizace nekupuje žádné psy, nemá psince ani kotce, nezaměstnává žádné kynology-pejskaře. Pokud jste klient, pracují s vámi sociální pracovníci, sociální terapeuté, znalí právě těch diagnóz, kterými trpíte. Uvedeme si tedy příklad, zakázka je asistenční pes pro dítě s autismem – jako klienti organizace sociálního systému hledáte spolu s pracovníky, co všechno by pes mohl plnit pro podporu vašeho dítěte s PAS (probírají se konkrétní situace doma, ve škole, na ulici – sestavuje se plán „šitý na míru“). Pokud myšlenka pes-asistent pro autistu je pro vás přijatelná, tak s organizací podepíšete smlouvu o tom, že od organizace odebíráte sociální službu Odborné poradenství a eventuálně i Sociální rehabilitaci terénní formou (pracovníci vyjíždějí za vámi). Sestaví se tedy individuální plán, co má právě ten váš konkrétní pes-asistent umět. Pracovníci vám mohou pomoci vybrat si psa (plemeno, velikost, stáří atd.). Psa si ale kupujete sami za své peníze, sami si jej ubytujete u vás, živíte, pečujete, ošetřujete ho na veterinární klinice, jako každá jiná rodina, co se rozhodla pro rodinného psa. Pracovníci jsou s vámi ve spojení a pomáhají vám v tréninku vašeho psa (vysvětlí a ukážou a nacvičí s vámi metodu, jak postupovat, aby se pes naučil to či ono) – psa si tedy vychováváte a trénujete sami pod vedením pracovníků znalých diagnózy PAS a znalých kynologie. Časem podstupujete atesty-zkoušky (zkoušky děláte vy se psem, nikoli někdo z organizace se psem), atest probíhá u vás doma, ve vašem přirozeném každodenním prostředí, kde před jiným odborníkem na autismus obhajujete službu vašeho psa vůči dítěti (jak a proč a jaký smysl to má a v čem to pomáhá) – odborník posoudí, zda má pes opravdu pro dané, konkrétní dítě s PAS takový efekt, a pokud uzná, že ano – získáte status tým psa-asistenta. A váš pes status pes-asistent. Služba je pro vás zdarma, pracovníci, jejich mzdy, jsou hrazeny z dotací a cesty k vám jsou služební, služba je terénní.

V tomto systému si kupujete buď štěně, nebo dospělého psa – vše s vámi probere pracovník a získáte informace na základě kterých se svobodně rozhodnete.

 

3) Organizace s hybridním systémem:

Život ale není černý nebo bílý. V ČR jsou tedy organizace, které vykazují částečné znaky jednoho ze systémů v druhém, dominantním. „Kříženci“ uvedených systémů. Existence dvou pólů jednoduše podněcuje vznik hybridních typů služby a tím se opět zvyšuje možnost výběru pro klienty. Osobně se domnívám, že je to skvělý vývoj věci, mám z toho radost! Tak jako u canisterapie popírám existenci nějakého guru v oboru, tak tvrdím, že žádný ze systémů výcviku asistenčních psů není nejlepší a nejdokonalejší – je ale jen jeden z nich, který bude právě vám – osobně vyhovovat. Dejte si tu práci a hledejte ho, zkoumejte. Takzvaný hybridní systém například často operuje s metodami, kdy pes žije u trenéra a více či méně často se s trenérem stýká se svou budoucí rodinou, aby se s nimi socializoval a vzájemně se učili, jak spolu budou vycházet a pracovat.

 

Doporučujeme:

Najít všechny informace o všech organizacích, pročíst, označit si „plusy“ a „mínusy“, které pro vás osobně plynou. Potom vyselektovat ty největší favority a ideálně je navštívit a zjistit si podrobnosti, vyžádat smlouvy a vše promyslet.

Psí život trvá 12–14 let, jeho aktivní služba i 10 let.

Všem zájemcům o asistenčního pejska držím palce, aby měli šťastnou volbu!

 

K roku 2020 lze dohledat na internetu tyto organizace poskytující psy se speciálním výcvikem – asistence či terapie:

 • Elva help z.s. (čistě sociální forma! Pes žije od počátku u Vás, je od počátku Váš)
 • Pomocné tlapky (vlastní chov retrívrů, stálý tým trenérů, pes v domě trenéra, máte kontakt se svým budoucím psem)
 • Šťastný pes – handicap (pes žije u trenérů v doma, v bytě – častý kontakt se svým budoucím psem v tréninkovém bezbariérovém bytě organizace)
 • Pes pomůže (pes žije u trenéra doma)
 • Pes pro tebe (pes žije u trenéra doma)
 • Asistencni-pes.cz
 • Pestrá společnost (pes žije u trenéra, funkční sociální pracovníci v organizaci)
 • Helppes (čistě kynologická forma – psinec, kotce, pejskaři)
 • Asistenční psi z.s.   – pan Benda (pes žije u trenéra doma)
 • Pes partner, z.s.