Neustálý rozvoj služeb a vzdělávání pracovníků organizace přináší nové služby pro klienty.  Organizace nabízí své služby v oblasti poskytování krizové intervence, poradenství.
Od roku 2009 jsme součástí Integrovaného záchranného systému – poskytování krizové intervence a psychosociální pomoci.

Jako jediní v ČR poskytujeme i školíme metodu canisterapii – AACR, kterou jsme vyvíjeli za konzultace s paní Cindy Ehlers z New Yorku (založila a vedla společnost AACR a její tým pomáhal touto metodou i po události 11. září 2001).

Elva help tuto metodu mimo jiné i použila v roce 2010 při pomoci při mimořádné události povodní na Liberecku.

Elva help je zároveň členem PANELu Libereckého kraje, IZS nabízíme pomoc v oblastech krizové intervence, psychosociální pomoci, ale i vyhledáváním ztracené osoby speciálně trénovaným psem metodou mantrailing.