Integrovaný záchranný systém (IZS)

Na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), a podle § 15 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů se od roku 2009 ELVA HELP, o.s. stala ostatní složkou IZS podle § 4 odst. 2 zákona o IZS a je zařazena v Poplachovém plánu IZS Libereckého kraje.

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor České republiky,
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
Zdravotnická záchranná služba,
Policie České republiky.

Ostatní složky IZS

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
Obecní policie
Orgány ochrany veřejného zdraví,
Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
Zařízení civilní ochrany,
Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Elva help je členem PANELu
PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje

PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:

 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa
 • ADRA o.s.
 • ELVA HELP o.s.
 • Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
 • Diecézní charita Litoměřice

Elva help jako součást IZS a PANELu nabízí pomoc formou krizové intervence, psychosociální pomoci a metody AACR (canisterapie – krizová intervence) a také mantrailing – speciální metoda vyhledávání pohřešované osoby psem.