Category Archives: Uncategorized

Připravili jsme nový termín kurzu Úvod do profesionání zooterapie v sociální práci

Další možnost účastnit se kurzu Úvod do profesionání zooterapie v sociální práci!

Tento kurz se setkává s velkým ohlasem zájemců i účastníků. Lektorka proto nabízí další mimořádný termín konání a to v sobotu 13. května 2017 od 9. 00 do 16. 00 hodin.

Kurz se bude konat na adrese Švermova 32 Liberec ve školících prostorách Déčka Liberec z. s.

Kapacita je omezena na 10 účastníků, proto neváhejte a posílejte přihlášky již nyní na adresu

thelenova@elvahelp.cz.

Pokračování Odborného profesního fóra v Liberci 4.-5.3.2017

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás tímto pozvala na víkendové pokračování profesního fóra ZOO-terapie v sociální práci.

Platí stejný čas a stejné místo. Tedy v čase 9.30-15.00 na adrese Palachova 504/7, Liberec (4. patro).

 

Těšíme se na společné setkání a plodnou diskusi.

Za tým Elva help srdečně zdraví

Klára Palme, koordinátorka projektu „Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508

tel. 604 703 643

kurz Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci 9.3.17 plně obsazen

Vážení kolegové,

děkujeme všem za zájem o naše vzdělávací akce, velmi nás spolupráce s Vámi těší.

Momentálně je již PLNĚ OBSAZEN kurz Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci konaný dne 9.3 2017 a přihlášky na tento termín již nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Můžeme Vám nabídnout volnou kapacitu v jiných kurzech – například Základy muzikoterapie v sociálních službách, který se koná 14. března 2017.

Tematické kurzy včetně semináře Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci budeme nabízet také na podzim tohoto roku. Přesné termíny budou zveřejněny v srpnu 2017.

Pokud máte zájem o realizaci tohoto kurzu přímo ve vaší organizaci, neváhejte nás kontaktovat. Dohodneme se individuálně.

Těšíme se na další setkání!

Váš tým Elva help

Naše účast na 1. Kynologicko-animoterapeutické konferenci

Dne 11. 2. 2017 se zástupci ELVA HELP (Thelenová, Tvrdá) aktivně zúčastnili 1. ročníku

„Kynologicko-animoterapeutické konference“

konané ve městě Hranice (Olomoucký kraj). Konference vznikla ve spolupráci organizací – Akademií HUSPOL, Mendelovou univerzitou v Brně a Spoločnosťi pre sociálnu integráciu v SR.

Děkujeme za milé pozvání a uvítání a děkujeme za skvělou zpětnou vazbu na naše příspěvky z oblasti kynologie, animoterapie a managmentu výcviku v kontextu zooterapie, v rovině praxe a výzkumu.

Další aktivní či pasivní účastníci byli z řad vědců-biologů, veterinárních lékařů, speciálních pedagogů, pedagogů, sociálních pracovníků, profesionálních kynologů i laické veřejnosti.

Váš tým Elva help

Konference_11_02_2017

Nabídka akreditovaných kurzů u MPSV – JARO 2017

Vážení pracovníci pomáhajících profesí,

připravili jsme pro Vás nabídku akreditovaných kurzů. Snažili jsme se zpracovat témata, o která byl v minulém roce největší zájem, témata, která podporují rozvoj moderní sociální práce.

Kompletní nabídka ke stažení ZDE

Zkrácený přehled termínů ZDE

Přihláška ke stažení ZDE

Krátký přehled:

 • Úvod do sociální práce v oblasti sporů rodičů o nezletilé děti
 • Základy evaluace v sociální práci
 • Já Ti rozumím. A co Ty mě? Efektivní komunikace v sociální práci
 • Základy muzikoterapie v sociálních službách
 • Základy systémového myšlení V a O sociální práci
 • Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky
 • Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
 • Základy poskytování služby Pes-asistent
 • Úvod do koučování v pomáhajících profesích

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Kurzy pořádáme také tzv. „na klíč“ dle konkrétních potřeb objednatele. Pokud máte zájem, můžeme kurzy zrealizovat na vašem pracovišti. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

K dispozici v oblasti vzdělávání je Vám za tým Elva help:

PhDr. Kateřina Thelenová, PhD. (thelenova@elvahelp.cz, tel. 608 570 531)

Těšíme se na společné setkání.

Váš tým ELVA HELP z.s.

 

Listy sociální práce (zima 2016)

Pro podporu rozvoje našich aktivit napsal náš tým ve spolupráci s PhDr. Pavlou Kodymovou, PhD. z Katedry sociální práce FF UK Praha další článek pro zimní Listy sociální práce.

Časopis, který vyšel 31.12.2016, obsahuje mnoho zajímavých textů. Náš článek naleznete pod názvem:

„ZOOterapie v sociální práci pouze profesionálně, 2.díl“

Děkujeme týmu časopisu za prostor ke sdílení a Dr. Kodymové za spolupráci, která pomáhá.

www.listysp.cz

Podzimní Listy sociální práce – náš článek o canisterapii v sociální práci

Všem, které zajímají bližší informace nejen o canisterapii v sociální práci, doporučujeme nové podzimní Listy sociální práce – čtvrtletník vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Podzimní Listy sociální práce ze dne 30.9.2016 otiskly článek, který napsal náš tým ve spolupráci s PhDr. Pavlou Kodymovou, PhD. z katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Článek s názvemCanisterapie v rukou sociálních pracovníků a na míru každému klientovi? Ano, jde to!“ 1.díl přináší základní vhled do problematiky, věnuje se krátkému historickému exkurzu a poskytuje mj. informace o novém přístupu v přípravě psů pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním zkráceně nazvanou „Pes-asistent.“ (nositelem inovace je tým Elva help z.s., více www.pes-asistent.cz)

Jsme přesvědčeni, že obor, který nazýváme „Zvíře v sociálních službách,“ je třeba rozvíjet v odborném směru s důrazem na bezpečnou, kvalitní, efektivní a etickou službu. Je nezbytné umět rozlišit formální a neformální služby, nastavit pravidla sociálních služeb, podporovat příklady dobré praxe, zpřístupnit metodiku „nových“ služeb.

Tento článek je prvním v plánované sérii článků, jejichž cílem je představit téma z mnoha úhlů pohledu. Právě teď pracujeme na dalších článcích. Chceme čtenářům předat další informace, které pomohou rozvíjet (nejen) naše služby.

Děkujeme za podporu, tým Elva help z.s.

Více o článku ZDE

 

Pozvánka na Odborné profesní fórum k tématu ZOO-terapie v soc. práci

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám nabídnout  účast na Odborném profesním fóru na téma „Jaké možnosti nabízí ZOO-terapie v sociální práci“.

Jedná se o formu neakreditované výzkumné a vzdělávací akce, která je realizována v rámci projektu OPZ ESF s názvem

„Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“

(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001508).

Naším hlavním cílem je nabídnout vám zdarma možnost aktivně se účastnit odborné a profesionální diskuse na téma, jaké znalosti a dovednosti potřebuje pracovník v sociálních službách a sociální pracovník proto, aby mohl a uměl správně použít metody práce se zvířaty v sociální práci, aby uměl správně svým klientům doporučit specifické způsoby pomoci a podpory, které nabízí odborníci při práci se zvířaty v sociální oblasti.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce, kterou zasíláme v příloze. Pokud budete mít zájem o účast na Odborném profesním fóru, zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku do 9.listopadu na adresu palme@elvahelp.cz

Na společné setkání se těší

Váš tým ELVA HELP z.s

Pozvánka ke stažení ZDE

Přihláška ke stažení ZDE

Elva help jako člen IZS

První víkend v říjnu 2016 se náš tým zúčastnil cvičení Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje s názvem LIBERECKÝ ADRENALIN neboli mezinárodní projekt „Výměna zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém příhraničí“.

Jednalo se o dosud největší cvičení IZS na území našeho kraje, kterých se Elva help pravidelně aktivně účastní.

15 zdravotnických posádek složených z českých, polských a armádních záchranářů absolvovalo během 24 hodin 12 rozličných úkolů v Liberci a okolí. Posádky záchranářů s lékaři se mimo jiné úkoly učily komunikaci s nevidomým pacientem a asistenčním psem.

Děkujeme pracovníkům ELVA HELP za účast a podporu, jmenovitě se zúčastnili – Andrea Tvrdá, Miloš Hájek, Klára Palme, Mirka Šindelářová, Kateřina Thelenová, poděkování patří také dobrovolníkům – Dominik Palme a Romana Svobodová  za účast, pomoc a podporu…

A v neposlední řadě patří velké díky terapeutickým psům – Bíba, Bubu, Bertička a Koný, kteří se střídali v rolích vodícího signálního psa pro nevidomého diabetika a tuto dávku adrenalinu v pohodě „dali.“

Všem posádkám gratulace k dobře vykonané práci. Bylo to náročné, ale smysluplné trávení víkendu. Velký dík pořadatelskému týmu!

Jak tedy situaci s handicapovaným pacientem a jeho asistenčním psem (např. který venku zkolaboval a kolemjdoucí volali 155) ?

Komunikace je klíč!

PAMATUJTE!:

 1. „Pes se bude chovat tak – jak se jeho páník bude cítit.“ Důležité je tedy v první řadě uklidnit pacienta = MLUVIT, MLUVIT, UKLIDNIT, INFORMOVAT, …
 2. Delegovat jednoho člena posádky ke komunkaci se psem
 3. Pes zná základní povely – nebát se klidným, autoritativním tónem psa posadit + pochválit a zahájit s ním tak přátelský kontakt
 4. Pokud je pacient při vědomí – o psu ho informovat (je zde, je zdráv, je u vás,…) a pokud je to jen trochu možné – dát pacientovi možnost jej vidět či cítit (držet vodítko, pohladit) – oba to maximálně uklidní
 5. Psa rozhodně přepravit v sanitce s pacientem
 6. Možnost odvozu psa do útulku je ta poslední – zoufalá reakce (pacient má jistě někoho kdo pro psa přispěchá, zjistěte to rozhovorem, volejte na čísla v jeho mobilu, zjistěte to v nemocnici v evidenci – pokud je tam pacient již zaveden)

 

IZS_01

IZS_02

 

Za tým Elva help Andrea Tvrdá