All posts by admin

Jsme úspěšným realizátorem sociální inovace.

Tým Elva help byl úspěšným realizátorem sociální inovace, které podporuje MPSV a ESF a v inovacích pokračujeme dále!

Potěšilo nás, že jsme uvedeni jako příklad inovace zprávou MPSV

VICE  ZDE

Dne 6.1.2015 jsme se zúčastnili semináře vedeného docentkou Annou Kadeřábkovou na podporu sociálních inovací a tým v současnosti pracuje na novém inovačním záměru.

Děkujeme všem, kteří nám v inovacích pomohli, výsledky stojí za čas a energii, kterou všichni vynaložili.

Elva help

Právě teď

 • poskytujeme sociální služby
 • pracujeme na akreditacích našich vzdělávacích kurzů
 • pracujeme na projektu, který bude šířit náš nový inovační (pilotně úspěšně ověřený) přístup přípravy psa-asistenta pro poskytování psychosociální rehabilitace
  • připravujeme inovační záměr v rámci výzvy 03_15_024 – Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a
  • přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny (B)
  • oslovujeme stakeholdery pro rozvoj inovace
  • hledáme nové náměty k rozvoji inovace

Pokud máte otázky, náměty, chcete nás podpořit, chcete se do inovace zapojit, neváhejte nás kontaktovat.

Informace

Jedním z hlavních cílů týmu Elva help o.s. je neustálý rozvoj a profesionalizace našich služeb v kontextu rozvoje sociální práce v ČR v 21. století.

Potřeba rozvoje, chuť k inovacím, novým náhledům a novým způsobům řešení vychází z každodenní reflexe našich, zejména terénních služeb, kdy vstupujeme do úzkého kontaktu s klienty a jejich rodinami. Sociální práce není pouze poskytnutí dílčí služby. Náš tým pracuje systemicky, pracujeme s celým systémem (zejména rodinou, sociálním okolím). Reflexe komplexních problémů našich klientů nás vede k neustálé potřebě změn v sociální práci, neboť služby (jejich dostupnost, komplexnost, efektivita) se musí stále vyvíjet.

Proto jsme zpracovali nové nápady do projektových žádostí v rámci nových programů podpory ESF – Sociální začleňování a boj s chudobou, které čekají na hodnocení.

Naše nové projektové žádosti:

 • Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci
 • Dobrovolnické centrum ZOO-terapie v sociálních službách
 • RODINA NA KŘIŽOVATCE – nabídka dostupné a efektivní podpory rodině ohrožené rozpadem

 

Pokud Vás naše práce, služby, témata zaujaly, neváhejte nás kontaktovat.

DĚKUJEME všem, kteří nám pomáhají realizovat změny.